Нова грешка в чл. 12 на Методиката за определяне на резултатите от гласуването за народни представители

28 март 2013

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2172-НС
София, 18.03.2013

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2163-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 5, ал. 2, чл. 251, ал. 2 и чл. 26, ал. 1, т. 27 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Прочетете остатъка от публикацията »

Advertisements

Грешки в методиката за изчисляване на резултатите от изборите на 12 май 2013

27 март 2013

текущият текст на методиката е тук

 Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ
№ 2168-НС
София, 16.03.2013

Прочетете остатъка от публикацията »


Нова методика за разпределението на мандатите на изборите на 12 май 2013

22 март 2013

На 15 март, петък, в 23ч16мин ЦИК публикува на страницата си нова Методика за разпределянето на мандатите. 

Отворен парламент пресметна разпределението на мандатите, които бихме получили ако приложим методиката от 2013г. към изборните резултати през 2009г. Резултатите от сравнението на разпределените мандати от двете методики са ситематизирани в таблицата по-долу. Обяснения тук

razpredelenie_mandati


Избори 2013: как ЦИК определи мандатите във вашия Избирателен район?

17 март 2013

Съгласно ИК, ЦИК използва резултатите от последното преброябане на населението през 2011г. Кои са преброени? Преброени са тези български граждани (вкл. деца), които към критичната дата на преброяването са пребивавали постоанно в България. Емигрантите намиращи се постоянно в чужбина, независимо от техния постоянен или настоящ адрес, не са преброени. Изчисленията показват, че МИР Видин получава 3 мандата, но по ИК му се дават все пак 4, които се „вземат“ от Варна. Подробните пресмятания са тук

как ЦИК определи мандатите във вашия Избирателен район?

преброяване 2001 мандати тежест преброяване 2011 мандати 2011 чист Хеър разлика с 2001 тежест мандати 2011 ЦИК тежест разлика с 2001
Благоевград 341 173 10 34 117,3 323 552 11 1 29413,8 11 29413,8 1
Бургас 423 547 13 32 580,5 415 817 14 1 29701,2 14 29701,2 1
Варна 462 013 14 33 000,9 475 074 16 2 29692,1 15 31671,6 1
Велико Търново 293 172 9 32 574,7 258 494 8 -1 32311,8 8 32311,8 -1
Видин 130 074 4 32 518,5 101 018 3 -1 33672,7 4 25254,5 0
Враца 243 036 7 34 719,4 186 848 6 -1 31141,3 6 31141,3 -1
Габрово 144 125 4 36 031,3 122 702 4 0 30675,5 4 30675,5 0
Добрич 215 217 7 30 745,3 189 677 6 -1 31612,8 6 31612,8 -1
Кърджали 164 019 5 32 803,8 152 808 5 0 30561,6 5 30561,6 0
Кюстендил 162 534 5 32 506,8 136 686 4 -1 34171,5 4 34171,5 -1
Ловеч 169 951 5 33 990,2 141 422 5 0 28284,4 5 28284,4 0
Монтана 182 258 6 30 376,3 148 098 5 -1 29619,6 5 29619,6 -1
Пазарджик 310 723 9 34 524,8 275 548 9 0 30616,4 9 30616,4 0
Перник 149 832 5 29 966,4 133 530 4 -1 33382,5 4 33382,5 -1
Плевен 311 985 10 31 198,5 269 752 9 -1 29972,4 9 29972,4 -1
Пловдив град 338 224 10 33 822,4 338 153 11 1 30741,2 11 30741,2 1
Пловдив област 377 592 11 34 326,5 344 874 11 0 31352,2 11 31352,2 0
Разград 152 417 5 30 483,4 125 190 4 -1 31297,5 4 31297,5 -1
Русе 266 157 8 33 269,6 235 252 8 0 29406,5 8 29406,5 0
Силистра 142 000 4 35 500,0 119 474 4 0 29868,5 4 29868,5 0
Сливен 218 474 7 31 210,6 197 473 6 -1 32912,2 6 32912,2 -1
Смолян 140 066 4 35 016,5 121 752 4 0 30438,0 4 30438,0 0
София обл. 273 240 8 34 155,0 247 489 8 0 30936,1 8 30936,1 0
София град* 1 170 842 36 32 523,4 1 291 591 42 6 30752,2 42 30752,2 6
Стара Загора 370 615 11 33 692,3 333 265 11 0 30296,8 11 30296,8 0
Търговище 137 689 4 34 422,3 120 818 4 0 30204,5 4 30204,5 0
Хасково 277 478 8 34 684,8 246 238 8 0 30779,8 8 30779,8 0
Шумен 204 378 6 34 063,0 180 528 6 0 30088,0 6 30088,0 0
Ямбол 156 070 5 31 214,0 131 447 4 -1 32861,8 4 32861,8 -1
Чужбина
Общо 7 928 901 240 7 364 570 240
* трите MИР София са отчетени заедно , но това не се отразява на сметките и на резултата

Избори в чужбина 2001 – 2011 г. : изборни статистики и еволюция на законодателството, критики и препоръки

12 юли 2012

Доклад на НПО Френско-Български форум – юли 2012

Съдържание

  1. Изборна статистика за периода 2001 – 2011 г.
  2. Коментари за тенденциите на Избори 2011 г. в чужбина.
  3. Откриване на избирателни секции в чужбина – преглед на законодателството през годините.
  4. Становище на ПАСЕ за изборите на 23 и 30 октомври 2011г.
  5. Предпоставки за подобряване на реда и условията за откриване на избирателни секции в чужбина
  6. Предложения за подобряване на реда и условията за откриване на избирателни секции в чужбина и промени в изборното законодателство

Приложение : извадка от стенограма от пленарното заседание на Народното събрание на 2 юни 2011г.

 Пълният текст на доклада тук.ОТКРИТО ПИСМО до Министърa на Външните работи на Република България

17 май 2012

ОТКРИТО ПИСМО

17 май 2012 г.

До Министъра на Външните работи на Република България

Г-н Николай Младенов,

Уважаеми Г-н Министър,

Пишем Ви като представители на хиляди българи от чужбина, с които се свързахме за да подпомогнем образуването на секции при гласуването в чужбина за Народно събрание през 2005 и 2009 г., както и за Президент на Република България през 2011 г.

Изключително загрижени сме заради безпрецедентното – от 1989 г. насам – ограничаване на конституционното право на българите в чужбина да гласуват, на което бяхме свидетели на изборите за президент на Републиката през 2011 г. Прочетете остатъка от публикацията »


Писмо до Венецианската комисия в Съвета на Европа

26 юни 2011

Временните Обществени съвети (ОС) на българите зад граница  изпратиха становище до Венецианската комисия в Съвета на Европа в Страсбург във връзка с Избирателния кодекс на България.


В поместеното по-долу писмо на френски език се казва, че текстовете на ИК са приети в нарушение на правата на българите в чужбина, че избирателите в България и зад граница не са равнопоставени. Предупреждава се, че невключването в избирателния кодекс на точна методология е източник на двусмислие и на произволно тълкуване на закона. В своето изложение, представителите на ОС подробно разкриват слабостите на изборния кодекс и несъответствията му с европейското право. Съобщават и за лошите практики, които са започнали още от изборите през 1990 година. Обръщат внимание на условията на откриване на избирателни секции в чужбина. Писмото е подписано от представители на временните обществени съвети от Франция, Германия, Австралия, Канада и САЩ.
Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) ще приеме свое становище по законопроекта за изборен кодекс на България след разискване в пленарната сесия на 17 и 18 юни.
Томас Маркерт, директор и заместник-секретар на комисията със специално писмо е благодарил на представителите на Временните обществени съвети, като ги е уверил, че забележките им ще бъдат взети предвид и ще бъдат разгледани като част от дискусията. Европейската институция ще уведоми за резултатите ОС на българите в чужбина.
Следва писмото на ОС и отговорът от комисията. Прочетете остатъка от публикацията »