Становище на Венецианската комисия върху Изборния Кодекс, юни 2011

logo_venice

Съвета за демократични избори и Венецианската комисия публикуваха общо становище върху Изборния Кодекс на България.

CDL-AD(2011)013 Joint opinion on the election code of Bulgaria adopted by the Council for Democratic Elections at its 37th meeting (Venice, 16 June 2011) and by the Venice Commission at its 87th plenary session (Venice, 17-18 June 2011)

Пълен текст на Становището  тук CDL-AD(2011)013-e

В Становището се казва, че българската Конституция, в своя член 65 нарушава член 3 от първия протокол на Европейската конвенция за правата на човека.

Да напомним, че член 65 на Конституцията, който лишава българските граждани притежаващи и второ гражданство, от правото да бъдат избирани, няма аналог в европейското конституционно право. То нарежда България редом с „развити демокрации“ като Молдова или Азербайджан.

Член 65 на Конститицията е лозовият лист, зад който се скри Законодателя гласувал Изборния кодекс в настоящия му вид.  Изравняването на изборните права на всички български граждани и тяхното привличане към националния живот  е в интерес преди всичко на България. Надяваме се, че препоръките на Венецианската комисия свързани с пасивното изборно право (право да бъдат избирани) на българските граждани в чужбина, най-после ще бъдат взети под внимание.

Препоръките на Комисята следва да се вземат под внимание незабавно, с оглед тяхното прилагане на президентските и местни избори на 23 Октомври 2011. Предлагаме ви извадки от Становището.

14. Изборният кодекс  осигурява регулаторната рамка за провеждането на всички видове избори. Той предвижда преки избори на членовете на Народното събрание, президента и вице-президента, българските членове на Европейския парламент, както и общински съветници и кметове. Кодифицирането на различните закони, регулиращи изборите е положителна стъпка. Това свежда до минимум риска от несъответствия и припокриване, улеснява администрирането на изборите и значително допринася за еднаквото прилагане на закона. Това е повтаряща се препоръка от ОССЕ / ОДИЧП в своите доклади за наблюдение на изборите от 2006 г. насам. Тази реформа се разглежда като важна стъпка към консолидирането на нормативната уредба, регламентираща провеждането на демократични избори. Въпреки това, по-нататъшни подобрения са възможни. Те не включват непременно значителни промени в общата правна рамка, а  по-скоро корекции или допълнения, които обаче могат да се окажат решаващи за прилагането на препоръките, отправени от ОССЕ / ОДИЧП във връзка с парламентарните избори през 2009. На препоръките, предлагани в това становище трябва да се обърне внимание възможно най-скоро, така че те да могат да бъдат приложени на предстоящите президентски и местни избори. Не всички от тях  изискват изменения на Кодекса, те може да се изпълнят и чрез инструкции на ЦИК или други правни средства. От друга страна, Венецианската комисия и ОССЕ / СДИЧП са напълно наясно, че някои от препоръките, направени по-долу изискват промени в Конституцията, което не може да се предвиди в краткосрочен план. Тези препоръки обаче трябва да бъдат разгледани и обсъдени с оглед на евентуална конституционна  реформа в дългосрочен план.

18. Българските граждани, притежаващи гражданство на друга държава, не могат да бъдат избирани в парламентарни, президентски и общински избори. Докато забраната на двойно гражданство за парламентарни и президентски избори е записана в Конституцията, същото не се отнася за общинските избори. В предишно си становище относно Конституцията на България  Венецианската комисия не коментира  ограничаването на правото да бъдат избирани, на българските граждани  притежаващи двойно гражданство. Помолен да проучи въпроса, Конституционният съд постанови, че забраната на двойно гражданство за общинските избори не противоречи на Конституцията. Въпреки че съществува нарастващ консенсус, че признаването на двойното гражданство не е проблем за международното право, и въпреки че все  повече страни избират неговото приемане, не съществува международен договор или акт съдържащ задължение за държавите, които забраняват двойното гражданство, да отменят   тези забрани. Казвайки това, ние трябва да си дадем сметка за последствията, свързани с тези забрани, които са подложени на внимателен  контрол  от много международни организации, тъй като те могат да доведат до дискриминация въз основа на националност, която може да предвишава това, което е допустимо в рамките на съответните   право-защитни инструменти. В този контекст,   ОССЕ / СДИЧП и Венецианската комисия бидейки наясно с особеното мнение, с което България е подписала  член 17.1 от Европейската конвенция за гражданството, биха искали да привлекат вниманието към развиващата се съдебна практика на Европейския съд по правата на човека по въпросите на двойно гражданство. В решението си по делото Танасе срещу Молдова,  Европейския съд по правата на човека счита, че изключването на граждани, притежаващи двойно гражданство от правото да избират и да бъдат избирани е непропорционална мярка, и по този начин e в противоречие с член 3 от Първия протокол на Европейската конвенция за правата на човека. Мотивите следвани от Съда  mutatis mutandis се прилагат и към България.  Съществува риск, в случай на съдебен иск, на подобни основания настоящата правна рамка в България да бъде разгледана като противоречаща на  Европейската конвенция за правата на човека.

ОССЕ / ОДИЧП (OSCE/ODIHR)

Организация за Сигурност и Сътрудничество в Европа
Офис за Демократични Институции и Човешки права

Organization for Security and Co-operation in Europe
Office for Democratic Institutions and Human Rights

Реклами

One Response to Становище на Венецианската комисия върху Изборния Кодекс, юни 2011

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: