Избирателни райони за българите в чужбина?

26 ноември 2016

Преди няколко дни беше огласен проект за въвеждане на мажоритрана избирателна система в два тура с абсолютно мнозинство, в който се предвижда създаването на 9 едномандатни избирателни райони (ЕИР) извън страната – линк към статия в Дневник http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2016/11/21/2868236_maia_manolova_napisa_zakonoproekt_po_referenduma_na/

Това число изглежда недостатъчно на фона на около 1,2млн. български граждани извън страната прямо 7,2 млн. живеещи в страната, но е стъпка в правилна посока.

Още от 2009г. Проектът Изборен кодекс предага създаването на (многомандатен) избирателен район извън страната  в рамките на съществуващата пропорционална избирателна система. През годините бяха публикувани серия разработки и експертни доклади в т.ч. и на научни конференции.

Доколкото вносителите на предложението за мажоритрана система не предлагат конкретно райониране, експертите на „Проекта Изборен кодекс“ решиха да проверят какво би могло да бъде разпределението на тези 9 мандата извън страната.

Авторите не се ангажират с внесеното предложение за законопроект за въвеждане на мажоритарна система в два тура.

Разработеното и предложено по-долу райониране има за единствена цел да вкара в обществения дебат около мажоритраната система темата за избирателните права на българските граждани извън страната и неоходимостта от създаването на изборни райони извън страната. При еветуално въвеждане на изцяло мажоритрана избирателна система, отсъстсвието на изборни райони извън страната би означавало фактическа забрана на гласуването в чужбина и лишаване от конституционни права на български граждани. Това е така, защото ако няма райони, то няма регистрирани кандидати , за които да се гласува, следователно няма и  гласуване.

Mетодически бележки :

доколкото отсъстват надеждни и неоспорими данни за географското разпределение на българските граждани извън страната, за извършване на районирането приехме да използваме избирателната активност от последните два избора. Така мандатите се разпределят пропорционално на броя гласували избиратели, а не на броя живеещи в даден район жители.

Този подход е съвместим с препоръките на Кодекса на добрите изборни практики на Веенцианската комисия* (вижте препратката по-долу) Прочетете остатъка от публикацията »


Избирателни списъци – проблеми и решения – Кръгла маса на Централна избирателна комисия и Обществения съвет към ЦИК, София, 31.03.2016г.

12 април 2016
Съвместна Кръгла маса на Централна избирателна комисия и
         Обществения съвет към ЦИК, София, 31.03.2016г.

Избирателни списъци – проблеми и решения
д-р Стефан Манов, Френско-български форум

Съдържание
I. Съставяне на избирателните списъци в страната и извън страната
II. Проблеми с избирателните списъци
Има ли „фантоми“ в избирателните списъци ?
Дописване в изборния ден – препоръките на Венецианската комисия и ПАСЕ
III. Възможното решение

Доклад от кръглата маса от д-р Стефан Манов, Френско-български форум


Резултати от изборите на 5 октомври 2014

8 октомври 2014

Брой на спечелените мандати от партиите по многомандатни избирателни райони (МИР).

Резултатите са пресметнати съгласно методиката на ЦИК с програма с отворен код тук

 

 избирателен  район
РБ ГЕРБ АТАКА ББЦ АБВ ДПС БСП ПФ общо мандати
Благоевград 1 1 4 1 1 0 2 1 1 11
Бургас 2 1 5 0 1 1 2 2 2 14
Варна 3 1 6 1 1 1 1 2 2 15
Велико Търново 4 1 3 1 0 0 1 1 1 8
Видин 5 0 1 0 0 1 1 1 0 4
Враца 6 0 2 0 1 0 1 1 1 6
Габрово 7 0 2 0 0 0 1 1 0 4
Добрич 8 0 2 0 0 1 1 1 1 6
Кърджали 9 0 1 0 0 0 4 0 0 5
Кюстендил 10 0 1 0 1 0 1 1 0 4
Ловеч 11 0 2 0 0 1 1 1 0 5
Монтана 12 1 1 0 1 0 1 1 0 5
Пазарджик 13 1 3 1 1 0 1 2 0 9
Перник 14 1 1 0 0 1 0 1 0 4
Плевен 15 1 3 0 1 0 1 2 1 9
Пловдив Град 16 1 5 0 1 1 1 1 1 11
Пловдив Област 17 1 4 1 1 0 1 2 1 11
Разград 18 0 1 0 0 0 3 0 0 4
Русе 19 1 3 0 1 0 1 1 1 8
Силистра 20 0 1 1 0 0 2 0 0 4
Сливен 21 0 2 0 0 1 1 1 1 6
Смолян 22 0 1 0 0 1 1 1 0 4
София 23 ИР 23 4 6 1 0 1 0 3 1 16
София 24 ИР 24 3 5 1 0 0 0 2 1 12
София 25 ИР 25 2 6 1 1 1 0 2 1 14
София Област 26 1 3 0 1 0 0 2 1 8
Стара Загора 27 1 4 1 1 0 1 2 1 11
Търговище 28 0 1 1 0 0 2 0 0 4
Хасково 29 1 2 0 1 0 2 1 1 8
Шумен 30 0 2 0 0 0 3 1 0 6
Ямбол 31 0 1 0 0 0 1 2 0 4
чужбина 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 общо 23 84 11 15 11 38 39 19

Валидни гласове по избирателни райони

РБ ГЕРБ АТАКА ББЦ АБВ ДПС БСП ПФ общо
Благоевград 10030 50752 5608 8075 5456 23025 19170 9424 131540
Бургас 11245 63625 4111 7936 5475 27298 21617 24627 165934
Варна 17377 69636 8835 10016 9876 15798 24711 17551 173800
Велико Търново 7863 32736 5960 6150 5862 11685 19612 9632 99500
Видин 2637 12256 2373 3485 1272 2425 11089 1720 37257
Враца 3705 21486 5039 8729 5514 10626 16818 5521 77438
Габрово 3249 21604 3570 3283 2192 2931 9464 3969 50262
Добрич 4492 23344 3797 5614 3388 15854 12207 6845 75541
Кърджали 1668 11984 791 1138 709 59881 4926 1753 82850
Кюстендил 2941 20150 3996 7539 2364 864 14367 2668 54889
Ловеч 3983 19459 3431 3716 2672 8883 12056 4460 58660
Монтана 6071 17063 4937 8683 3620 4928 10670 2532 58504
Пазарджик 6592 36208 6621 6475 3994 17348 19499 5475 102212
Перник 5019 19955 3464 5630 5177 1012 9030 2870 52157
Плевен 8305 32542 7459 9824 6727 10384 21596 10955 107792
Пловдив Град 13763 61249 5652 8242 5707 5820 19786 12992 133211
Пловдив Област 7563 46471 5728 9814 5602 14695 28316 10538 128727
Разград 3014 10161 1143 1469 925 33334 5324 2563 57933
Русе 7733 30105 5410 6025 3815 12807 13455 10086 89436
Силистра 3163 16314 1425 2295 2113 21007 8015 4182 58514
Сливен 4172 25821 4269 4481 2953 7644 12476 5589 67405
Смолян 2152 18424 1753 3900 1260 12218 9748 2335 51790
София 23 ИР 43192 74875 8444 4483 9933 1934 32199 12290 187350
София 24 ИР 32308 59545 7404 4147 6844 2043 23415 10317 146023
София 25 ИР 21691 65604 8721 6665 9078 2539 24264 11711 150273
София Област 7333 36320 5187 9513 4546 5771 21306 7275 97251
Стара Загора 9339 48741 7259 10399 6082 14618 28349 12342 137129
Търговище 3378 11937 1511 2507 2453 26240 7554 3224 58804
Хасково 15565 34381 4515 7499 3009 20680 16087 8685 110421
Шумен 4024 21870 2909 3395 2896 28858 10701 5576 80229
Ямбол 2689 18647 4510 3933 2243 3723 13834 4203 53782
 чужбина 15523 38868 2425 1673 2636 59938 3635 5150 129848
общо 291779 1072133 148257 186733 136393 486811 505296 239060 3066462

Мандати спечелени от партиите по избирателни райони пропорционално на получените бюлетини, без да използваме системата за преразпределение на ЦИК (така наречената методика за определяне на резултатите от глзсуването и разпределяне на мандатите)

 

РБ ГЕРБ АТАКА ББЦ АБВ ДПС БСП ПФ
Благоевград 0,84 4,24 0,47 0,68 0,46 1,93 1,60 0,79
Бургас 0,95 5,37 0,35 0,67 0,46 2,30 1,82 2,08
Варна 1,50 6,01 0,76 0,86 0,85 1,36 2,13 1,51
Велико Търново 0,63 2,63 0,48 0,49 0,47 0,94 1,58 0,77
Видин 0,28 1,32 0,25 0,37 0,14 0,26 1,19 0,18
Враца 0,29 1,66 0,39 0,68 0,43 0,82 1,30 0,43
Габрово 0,26 1,72 0,28 0,26 0,17 0,23 0,75 0,32
Добрич 0,36 1,85 0,30 0,45 0,27 1,26 0,97 0,54
Кърджали 0,10 0,72 0,05 0,07 0,04 3,61 0,30 0,11
Кюстендил 0,21 1,47 0,29 0,55 0,17 0,06 1,05 0,19
Ловеч 0,34 1,66 0,29 0,32 0,23 0,76 1,03 0,38
Монтана 0,52 1,46 0,42 0,74 0,31 0,42 0,91 0,22
Пазарджик 0,58 3,19 0,58 0,57 0,35 1,53 1,72 0,48
Перник 0,38 1,53 0,27 0,43 0,40 0,08 0,69 0,22
Плевен 0,69 2,72 0,62 0,82 0,56 0,87 1,80 0,91
Пловдив Град 1,14 5,06 0,47 0,68 0,47 0,48 1,63 1,07
Пловдив Област 0,65 3,97 0,49 0,84 0,48 1,26 2,42 0,90
Разград 0,21 0,70 0,08 0,10 0,06 2,30 0,37 0,18
Русе 0,69 2,69 0,48 0,54 0,34 1,15 1,20 0,90
Силистра 0,22 1,12 0,10 0,16 0,14 1,44 0,55 0,29
Сливен 0,37 2,30 0,38 0,40 0,26 0,68 1,11 0,50
Смолян 0,17 1,42 0,14 0,30 0,10 0,94 0,75 0,18
София 23 ИР 3,69 6,39 0,72 0,38 0,85 0,17 2,75 1,05
София 24 ИР 2,66 4,89 0,61 0,34 0,56 0,17 1,92 0,85
София 25 ИР 2,02 6,11 0,81 0,62 0,85 0,24 2,26 1,09
София Област 0,60 2,99 0,43 0,78 0,37 0,47 1,75 0,60
Стара Загора 0,75 3,91 0,58 0,83 0,49 1,17 2,27 0,99
Търговище 0,23 0,81 0,10 0,17 0,17 1,78 0,51 0,22
Хасково 1,13 2,49 0,33 0,54 0,22 1,50 1,17 0,63
Шумен 0,30 1,64 0,22 0,25 0,22 2,16 0,80 0,42
Ямбол 0,20 1,39 0,34 0,29 0,17 0,28 1,03 0,31
чужбина 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пропорционална изборна система с централна листа

14 октомври 2013

Пропорционална изборна система с централна листа

Проф. Любомир Гаврилов и д-р Стефан Манов

Резюме: Предлага се вариант на двойно-пропорционална изборна система, която решава в значителна степен проблемите на използваните в периода 1991-2013 г. изборни системи, като същевременно предлага елегантно решение за въвеждането на преференциален вот минимизирайки риска за неравностойност на тежестта на преференциите в различните по големина избирателни райони в страната.

  1. Увод

През първите 30 години от действието на Търновската конституция след Освобождението, в Княжество България се прилага мажоритарна избирателна система. Пропорционалната, или “съразмерна” изборна система е използвана за пръв път експериментално за избиране на депутати в Търновски и Пловдивски окръзи на изборите през 1911 г., след което се налага необратимо в политическия живот и до днес. Следователно изучаването и подобряването на българската изборна система не може да се разглежда единствено в контекста на парламентарните избори в периода 1990-2013. Дори напротив! Наистина, както ще се убедим по-долу, изборната пропорционална система от 1931 г., адаптирана към днешните реалности, избягва главните недостатъци на действащата методика на ЦИК за изчисляване на изборните резултати.

Прочетете остатъка от публикацията »


Резултатите от изборите към 12 часа на 14 май, както и тяхното персонифициране по изборни райони

14 май 2013

cik

Резултати за страната към 12:00 часа на 14 май 2013 г. при обработени 100% протоколи на СИК в РИК и 96.916% протокол-грами в чужбина.

ГЕРБ 97 мандата АТАКА 23 мандата (общо 120)

БСП 84 мандата ДПС 36 мандата (общо 120)

Разпределението на мандатите по МИР можете да проверите тук

Очертава се патова ситуация и нови скандали. Пример: МИР Видин

ГЕРБ 12283 гласа 1 мандат

БСП 17622 гласа и 2 мандата

АТАКА 3418 гласа и 0 мандата

ДПС 474 гласа и 1 мандат

Честито на гражданите от квартал „Нов Път“ в град Видин, които с 474 гласа ще имат свой представител в Народното събрание на Р България. Това стана възможно, заради новата изборна система предложена от Красимир КАЛИНОВ, член на ЦИК от квотата на ГЕРБ.


Програма с отворен код, за пресмятане на резултатите от изборите на 12 май, както и за тяхното персонифициране по изборни райони

28 април 2013

cik

В нощта на 15 срещу 16 март 2013г. (петък срещу събота), в 23ч16мин (!), Централната избирателна комисия, с Решение № 2163-НС, публикува Методика за изчисляване на резултатите от изборите за НС на 12 май 2013 г. https://www.cik.bg/?resh=2385

Срокът за обжалване на решението беше 72 часа (включвайки два почивни дни).

 За пръв път в новата българска история, един от най-важните елементи на Изборния закон се приема при закрити врати, без обществено обсъждане, и без да бъдат консултирани водещите експерти по изборно право в България.

 Един от най-съществените недостатъци на предходния Изборен закон бе изкривяването на гласа на избирателя, дължащо се на необяснимото отсъствие на пълноценен 32-ри избирателен район в чужбина, както и на неравнопоставеността на различните избирателни райони. Вместо да реши тези стари проблеми, НС и ЦИК създадоха нови, като пътьом отвориха възможност за манипулиране на избора на кандидатите за депутати на „малките партии“. Определянето на изборните резултати занапред ще се извършва със специален софтуер, чийто код бе засекретен от ЦИК с непубликувано протоколно решение от 8 април 2013 (разполагаме с видеозапис от гласуването). След като изчисленията стават непроверяеми, това може да постави под въпрос дори самото признаване на изборния резултат от опозицията.

Васил Цанов* писа през далечната 1997 г,

„най-безспорно установеният факт от българския социален опит през последните петдесетина години е, че зад секретността има само корупция и некомпетентност“

Публикуваната тук програма за пресмятане на изборните резултати, както и за тяхното персонифициране по изборни райони, е принос на български специалисти живеещи в чужбина, към въвеждането на нови стандарти за прозрачност в изборния процес в България.

 Програмата можете да изтеглите тук http://dl.free.fr/kCNOer9im

*Васил Цанов, Изборите през 1990г. Основаване на Третата Република, в сборника статии « Българските избори 1990 –1996 ». Деметра, София 1997г.

По-долу публикуваме пълния VBA код на програмата за пресмятане на изборните резултати. JAVA версия достъпна онлайн ще бъде публикувана преди изборите на 12 май 2013, на страницата на в-к Бивол (https://www.bivol.bg/)

Прочетете остатъка от публикацията »


Нова грешка в Методиката за определяне на резултатите от гласуването за народни представители

28 март 2013

Така наречената 3та стъпка от изборната методика, раздел Пример, също съдържа грешки.

ИЗЧИСЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛ ІІІ, СТЪПКА 3, точка 2

„Таблица 8 показва остатъците и определените на тяхна основа допълнителни мандати. Партия П1 е получила 2 мандата по-малко, а партии П3 и П4 – по един мандат по-малко.“

да се чете

 „Таблица 8 показва остатъците и определените на тяхна основа допълнителни мандати. Партия П1 е получила 2 мандата по-малко, а партии П3 и П4 – по един мандат повече.“


Нова грешка в чл. 12 на Методиката за определяне на резултатите от гласуването за народни представители

28 март 2013

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2172-НС
София, 18.03.2013

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2163-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 5, ал. 2, чл. 251, ал. 2 и чл. 26, ал. 1, т. 27 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Прочетете остатъка от публикацията »


Грешки в методиката за изчисляване на резултатите от изборите на 12 май 2013

27 март 2013

текущият текст на методиката е тук

 Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ
№ 2168-НС
София, 16.03.2013

Прочетете остатъка от публикацията »


Нова методика за разпределението на мандатите на изборите на 12 май 2013

22 март 2013

На 15 март, петък, в 23ч16мин ЦИК публикува на страницата си нова Методика за разпределянето на мандатите. 

Отворен парламент пресметна разпределението на мандатите, които бихме получили ако приложим методиката от 2013г. към изборните резултати през 2009г. Резултатите от сравнението на разпределените мандати от двете методики са ситематизирани в таблицата по-долу. Обяснения тук

razpredelenie_mandati